Помилка 404

Програми

Помилка 404 (http status 404) – що це означає?

У статті розглянемо, що означає помилка 404 на сайті. Помилка 404 page not found — це код відповіді сервера, який повідомляє користувачеві, що сервер не може знайти дані, що запитуються. Чому таке може статися? Є кілька можливих причин:

 1. Ви припустилися помилки при введенні адреси сторінки або файлу до браузера. Або браузеру не вдалося знайти IP-адресу сервера. Сервер не може знайти і видати дані, тому що ви дали йому неправильні «координати». У такому випадку вам достатньо просто виправити помилку в URL-адресі, і замість сторінки з помилкою 404 з’являться сторінка/файл, що шукаються.
 2. Дані (сторінка або файл) не розміщені на сервері або CMS неправильно відповідає на запит користувача. У цьому випадку справа складніша, і швидко впоратися з проблемою не вдасться. Щоб усунути помилку 404, визначте, як створювався сайт, на якому виявлено помилку (на CMS або без використання CMS). Від цього залежатиме спосіб вирішення проблеми.

Ми розглянемо, що робити з помилкою 404 та як виправити.Як прибрати помилку 404 на сайті, створеному на CMS (WordPress, Joomla, 1С-Бітрікс і т.д.)

На сайтах, створених за допомогою CMS, зустрічаються різні сторінки з помилкою 404 (http status 404). Залежно від типу сторінки з помилкою різняться причини виникнення та шляхи вирішення проблеми:

 • Якщо ви бачите на своєму сайті стандартну помилку 404 REG.RU:
помилка 404 1

Найчастіше проблема пов’язані з відсутністю конфігураційного файла .htaccess . Як позбутися помилки 404? Створіть у  кореневій папці сайту порожній текстовий файл з розширенням .htaccess і додайте до нього стандартні директиви для CMS.

Важливо : у панелі керування cPanel файл .htaccess за промовчанням прихований (тобто він існує, але не видно). Виконайте вказівки , щоб увімкнути відображення файлу. Потім звірте його вміст із стандартним.

Якщо файл .htaccess існує і його вміст коректний, а помилка 404 not found зберігається, зверніться до технічної підтримки .

 • Якщо ви бачите іншу сторінку помилки, яку надає CMS сайту. Наприклад:

помилка 404 2Помилка на WordPress

помилка 404 3Помилка користувача 404 not found

Можливо, сторінку не створено або не опубліковано на етапі розміщення сайту в адмінці CMS. Також помилка може бути пов’язана з формуванням «людинозрозумілих» ЧПУ-посилань за допомогою SEO-плагінів. Щоб позбавитися проблеми, необхідно звернутися до веб-розробників сайту або на тематичні форуми, на яких представлена ​​необхідна технічна інформація (помилка http 404).Як швидко усунути помилку 404 на сайті, створеному без використання CMS

Відкривається лише головна сторінка сайту, на внутрішніх сторінках помилка 404 або 500

Розглянемо, що означає і як виправити помилку відображення внутрішніх сторінок сайту ( error 404 або  500 ), причиною проблеми є відсутність файлу. Вирішити проблему може заміна поточного файлу .htaccess стандартним для цієї CMS.

На хостингу Linux

Якщо у вас є ISPmanager , перевірте, чи не включені Автопіддомени . Якщо вони увімкнені, вимкніть їх, перевірте актуальність проблеми.


Створіть файл .htaccess (або замініть його) з таким вмістом:Файл .htaccess для Joomla

##
# @version $Id: htaccess.txt 14401 2010-01-26 14:10:00Z louis $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
##


#####################################################
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE
#
# The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems
# with some server configurations. It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in
# your .htaccess file. If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's. If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
#
#####################################################

## Can be commented out if causes errors, see notes above.
Options +FollowSymLinks

#
# mod_rewrite in use

RewriteEngine On

########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits
## If you experience problems on your site block out the operations listed below
## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
#
## Deny access to extension xml files (uncomment out to activate)
#<Files ~ ".xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
## End of deny access to extension xml files
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|%3D) [OR]
# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*(.*) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C).*script.*(>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|[|%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|[|%[0-9A-Z]{0,2})
# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]
#
########## End - Rewrite rules to block out some common exploits

# Uncomment following line if your webserver's URL
# is not directly related to physical file paths.
# Update Your Joomla! Directory (just / for root)

# RewriteBase /


########## Begin - Joomla! core SEF Section
#
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|.php|.html|.htm|.feed|.pdf|.raw|/[^.]*)$ [NC]
RewriteRule (.*) index.php
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
#
########## End - Joomla! core SEF Section

Файл .htaccess для WordPressФайл .htaccess для HostCMS

Options +FollowSymlinks
AddDefaultCharset Off
<IfModule mod_php4.c>
 php_flag magic_quotes_gpc off
 php_flag magic_quotes_runtime off
 php_flag register_globals off
</IfModule>
<IfModule mod_php5.c>
 php_flag magic_quotes_gpc off
 php_flag magic_quotes_runtime off
 php_flag register_globals off
</IfModule>
<IfModule mod_dir.c>
 DirectoryIndex index.php index.htm index.html
</IfModule>
<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine On
 RewriteBase /
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 RewriteRule ^(.*)$ /index.php
</IfModule>

Файл .htaccess для Bitrix

Options -Indexes 
ErrorDocument 404 /404.php

<IfModule mod_php5.c>
 php_flag allow_call_time_pass_reference 1
 php_flag session.use_trans_sid off

 #php_value display_errors 1

 #php_value mbstring.func_overload 2
 #php_value mbstring.internal_encoding UTF-8
</IfModule>

<IfModule mod_rewrite.c>
 Options +FollowSymLinks
 RewriteEngine On
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/bitrix/urlrewrite.php$
 RewriteRule ^(.*)$ /bitrix/urlrewrite.php [L]
 RewriteRule .* - [E=REMOTE_USER:%{HTTP:Authorization}]
</IfModule>

<IfModule mod_dir.c>
 DirectoryIndex index.php index.html
</IfModule>

<IfModule mod_expires.c>
 ExpiresActive on
 ExpiresByType image/jpeg "access plus 3 day"
 ExpiresByType image/gif "access plus 3 day"
</IfModule>

Файл .htaccess для ModX

# MODx supports Friendly URLs via this .htaccess file. You must serve web
# pages via Apache with mod_rewrite to use this functionality, and you must
# change the file name from ht.access to .htaccess.
#
# Make sure RewriteBase points to the directory where you installed MODx.
# E.g., "/modx" if your installation is in a "modx" subdirectory.
#
# You may choose to make your URLs non-case-sensitive by adding a NC directive
# to your rule: RewriteRule ^(.*)$ index.php?q=$1 [L,QSA,NC]

RewriteEngine On
RewriteBase /

# Rewrite www.domain.com -> domain.com -- used with SEO Strict URLs plugin
#RewriteCond %{HTTP_HOST} .
#RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example-domain-please-change.com [NC]
#RewriteRule (.*) http://example-domain-please-change.com/$1 [R=301,L]
#
# or for the opposite domain.com -> www.domain.com use the following
# DO NOT USE BOTH
#
#RewriteCond %{HTTP_HOST} .
#RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.example-domain-please-change.com [NC]
#RewriteRule (.*) http://www.example-domain-please-change.com/$1 [R=301,L]
#
# Rewrite secure requests properly to prevent SSL cert warnings, e.g. prevent 
# https://www.domain.com when your cert only allows https://secure.domain.com
#RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443
#RewriteRule (.*) https://example-domain-please-change.com.com/$1 [R=301,L]
#
# The Friendly URLs part
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php?q=$1 [L,QSA]
#
# Make sure .htc files are served with the proper MIME type, which is critical # for XP SP2. Un-comment if your host allows htaccess MIME type overrides.
#AddType text/x-component .htc
#
# If your server is not already configured as such, the following directive
# should be uncommented in order to set PHP's register_globals option to OFF.
# This closes a major security hole that is abused by most XSS (cross-site
# scripting) attacks. For more information: http://php.net/register_globals
#
# To verify that this option has been set to OFF, open the Manager and choose
# Reports -> System Info and then click the phpinfo() link. Do a Find on Page
# for "register_globals". The Local Value should be OFF. If the Master Value
# is OFF then you do not need this directive here.
#
# IF REGISTER_GLOBALS DIRECTIVE CAUSES 500 INTERNAL SERVER ERRORS :
#
# Your server does not allow PHP directives to be set via .htaccess. In that
# case you must make this change in your php.ini file instead. If you are
# using a commercial web host, contact the administrators for assistance in
# doing this. Not all servers allow local php.ini files, and they should
# include all PHP configurations (not just this one), or you will effectively
# reset everything to PHP defaults. Consult www.php.net for more detailed
# information about setting PHP directives.
#
#php_flag register_globals Off
#
# For servers that support output compression, you should pick up a bit of
# speed by un-commenting the following lines.
#
#php_flag zlib.output_compression On
#php_value zlib.output_compression_level 5
#
# The following directives stop screen flicker in IE on CSS rollovers. If
# needed, un-comment the following rules. When they're in place, you may have
# to do a force-refresh in order to see changes in your designs.
#
#ExpiresActive On
#ExpiresByType image/gif A2592000
#ExpiresByType image/jpeg A2592000
#ExpiresByType image/png A2592000
#BrowserMatch "MSIE" brokenvary=1
#BrowserMatch "Mozilla/4.[0-9]{2}" brokenvary=1
#BrowserMatch "Opera" !brokenvary
#SetEnvIf brokenvary 1 force-no-vary

Файл .htaccess для Drupal

#
# Apache/PHP/Drupal settings:
#

# Protect files and directories from prying eyes.
<FilesMatch ".(engine|inc|info|install|make|module|profile|test|po|sh|.*sql|theme|tpl(.php)?|xtmpl)$|^(..*|Entries.*|Repository|Root|Tag|Template)$">
 Order allow,deny
</FilesMatch>

# Don't show directory listings for URLs which map to a directory.
Options -Indexes

# Follow symbolic links in this directory.
Options +FollowSymLinks

# Make Drupal handle any 404 errors.
ErrorDocument 404 /index.php

# Force simple error message for requests for non-existent favicon.ico.
<Files favicon.ico>
 # There is no end quote below, for compatibility with Apache 1.3.
 ErrorDocument 404 "The requested file favicon.ico was not found.
</Files>

# Set the default handler.
DirectoryIndex index.php index.html index.htm

# Override PHP settings that cannot be changed at runtime. See
# sites/default/default.settings.php and drupal_initialize_variables() in
# includes/bootstrap.inc for settings that can be changed at runtime.

# PHP 5, Apache 1 and 2.
<IfModule mod_php5.c>
 php_flag magic_quotes_gpc         off
 php_flag magic_quotes_sybase       off
 php_flag register_globals         off
 php_flag session.auto_start        off
 php_value mbstring.http_input       pass
 php_value mbstring.http_output      pass
 php_flag mbstring.encoding_translation  off
</IfModule>

# Requires mod_expires to be enabled.
<IfModule mod_expires.c>
 # Enable expirations.
 ExpiresActive On

 # Cache all files for 2 weeks after access (A).
 ExpiresDefault A1209600

 <FilesMatch .php$>
  # Do not allow PHP scripts to be cached unless they explicitly send cache
  # headers themselves. Otherwise all scripts would have to overwrite the
  # headers set by mod_expires if they want another caching behavior. This may
  # fail if an error occurs early in the bootstrap process, and it may cause
  # problems if a non-Drupal PHP file is installed in a subdirectory.
  ExpiresActive Off
 </FilesMatch>
</IfModule>

# Various rewrite rules.
<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine on

 # Block access to "hidden" directories whose names begin with a period. This
 # includes directories used by version control systems such as Subversion or
 # Git to store control files. Files whose names begin with a period, as well
 # as the control files used by CVS, are protected by the FilesMatch directive
 # above.
 #
 # NOTE: This only works when mod_rewrite is loaded. Without mod_rewrite, it is
 # not possible to block access to entire directories from .htaccess, because
 # <DirectoryMatch> is not allowed here.
 #
 # If you do not have mod_rewrite installed, you should remove these
 # directories from your webroot or otherwise protect them from being
 # downloaded.
 RewriteRule "(^|/)." - [F]

 # If your site can be accessed both with and without the 'www.' prefix, you
 # can use one of the following settings to redirect users to your preferred
 # URL, either WITH or WITHOUT the 'www.' prefix. Choose ONLY one option:
 #
 # To redirect all users to access the site WITH the 'www.' prefix,
 # (http://example.com/... will be redirected to http://www.example.com/...)
 # uncomment the following:
 # RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www. [NC]
 # RewriteRule ^ http://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
 #
 # To redirect all users to access the site WITHOUT the 'www.' prefix,
 # (http://www.example.com/... will be redirected to http://example.com/...)
 # uncomment the following:
 # RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.+)$ [NC]
 # RewriteRule ^ http://%1%{REQUEST_URI} [L,R=301]

 # Modify the RewriteBase if you are using Drupal in a subdirectory or in a
 # VirtualDocumentRoot and the rewrite rules are not working properly.
 # For example if your site is at http://example.com/drupal uncomment and
 # modify the following line:
 # RewriteBase /drupal
 #
 # If your site is running in a VirtualDocumentRoot at http://example.com/,
 # uncomment the following line:
 # RewriteBase /

 # Pass all requests not referring directly to files in the filesystem to
 # index.php. Clean URLs are handled in drupal_environment_initialize().
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 RewriteCond %{REQUEST_URI} !=/favicon.ico
 RewriteRule ^ index.php [L]

 # Rules to correctly serve gzip compressed CSS and JS files.
 # Requires both mod_rewrite and mod_headers to be enabled.
 <IfModule mod_headers.c>
  # Serve gzip compressed CSS files if they exist and the client accepts gzip.
  RewriteCond %{HTTP:Accept-encoding} gzip
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.gz -s
  RewriteRule ^(.*).css $1.css.gz [QSA]

  # Serve gzip compressed JS files if they exist and the client accepts gzip.
  RewriteCond %{HTTP:Accept-encoding} gzip
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.gz -s
  RewriteRule ^(.*).js $1.js.gz [QSA]

  # Serve correct content types, and prevent mod_deflate double gzip.
  RewriteRule .css.gz$ - [T=text/css,E=no-gzip:1]
  RewriteRule .js.gz$ - [T=text/javascript,E=no-gzip:1]

  <FilesMatch "(.js.gz|.css.gz)$">
   # Serve correct encoding type.
   Header append Content-Encoding gzip
   # Force proxies to cache gzipped & non-gzipped css/js files separately.
   Header append Vary Accept-Encoding
  </FilesMatch>
 </IfModule>
</IfModule>

Файл .htaccess для NetCat

AddDefaultCharset windows-1251
ErrorDocument 404 /netcat/require/e404.php

<ifModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l
RewriteRule ^(.+)$ /netcat/require/e404.php?REQUEST_URI=$1 [L,QSA]
</ifModule>

Файл .htaccess для DLE

DirectoryIndex index.php
RewriteEngine On
RewriteBase /
# Редиректы
RewriteRule ^page/(.*)$ index.php?cstart=$1 [L]

# Сам пост
RewriteRule ^([0-9]{4})/([0-9]{2})/([0-9]{2})/page,([0-9]+),([0-9]+),(.*).html(/?)+$ index.php?subaction=showfull&year=$1&month=$2&day=$3&news_page=$4&cstart=$5&news_name=$6 [L]
RewriteRule ^([0-9]{4})/([0-9]{2})/([0-9]{2})/page,([0-9]+),(.*).html(/?)+$ index.php?subaction=showfull&year=$1&month=$2&day=$3&news_page=$4&news_name=$5 [L]
RewriteRule ^([0-9]{4})/([0-9]{2})/([0-9]{2})/print:page,([0-9]+),(.*).html(/?)+$ engine/print.php?subaction=showfull&year=$1&month=$2&day=$3&news_page=$4&news_name=$5 [L]
RewriteRule ^([0-9]{4})/([0-9]{2})/([0-9]{2})/(.*).html(/?)+$ index.php?subaction=showfull&year=$1&month=$2&day=$3&news_name=$4 [L]

RewriteRule ^([^.]+)/page,([0-9]+),([0-9]+),([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ index.php?newsid=$4&news_page=$2&cstart=$3&seourl=$5&seocat=$1 [L]
RewriteRule ^([^.]+)/page,([0-9]+),([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ index.php?newsid=$3&news_page=$2&seourl=$4&seocat=$1 [L]
RewriteRule ^([^.]+)/print:page,([0-9]+),([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ engine/print.php?news_page=$2&newsid=$3&seourl=$4&seocat=$1 [L]
RewriteRule ^([^.]+)/([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ index.php?newsid=$2&seourl=$3&seocat=$1 [L]

RewriteRule ^page,([0-9]+),([0-9]+),([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ index.php?newsid=$3&news_page=$1&cstart=$2&seourl=$4 [L]
RewriteRule ^page,([0-9]+),([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ index.php?newsid=$2&news_page=$1&seourl=$3 [L]
RewriteRule ^print:page,([0-9]+),([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ engine/print.php?news_page=$1&newsid=$2&seourl=$3 [L]
RewriteRule ^([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ index.php?newsid=$1&seourl=$2 [L]

# За день
RewriteRule ^([0-9]{4})/([0-9]{2})/([0-9]{2})(/?)+$ index.php?year=$1&month=$2&day=$3 [L]
RewriteRule ^([0-9]{4})/([0-9]{2})/([0-9]{2})/page/([0-9]+)(/?)+$ index.php?year=$1&month=$2&day=$3&cstart=$4 [L]
# За весь месяц
RewriteRule ^([0-9]{4})/([0-9]{2})(/?)+$ index.php?year=$1&month=$2 [L]
RewriteRule ^([0-9]{4})/([0-9]{2})/page/([0-9]+)(/?)+$ index.php?year=$1&month=$2&cstart=$3 [L]
# Вывод за весь год
RewriteRule ^([0-9]{4})(/?)+$ index.php?year=$1 [L]
RewriteRule ^([0-9]{4})/page/([0-9]+)(/?)+$ index.php?year=$1&cstart=$2 [L]
# вывод отдельному тегу
RewriteRule ^tags/([^/]*)(/?)+$ index.php?do=tags&tag=$1 [L]
RewriteRule ^tags/([^/]*)/page/([0-9]+)(/?)+$ index.php?do=tags&tag=$1&cstart=$2 [L]
# вывод для отдельного юзера
RewriteRule ^user/([^/]*)/rss.xml$ engine/rss.php?subaction=allnews&user=$1 [L]
RewriteRule ^user/([^/]*)(/?)+$ index.php?subaction=userinfo&user=$1 [L]
RewriteRule ^user/([^/]*)/page/([0-9]+)(/?)+$ index.php?subaction=userinfo&user=$1&cstart=$2 [L]
RewriteRule ^user/([^/]*)/news(/?)+$ index.php?subaction=allnews&user=$1 [L]
RewriteRule ^user/([^/]*)/news/page/([0-9]+)(/?)+$ index.php?subaction=allnews&user=$1&cstart=$2 [L]
RewriteRule ^user/([^/]*)/news/rss.xml(/?)+$ engine/rss.php?subaction=allnews&user=$1 [L]
# вывод всех последних новостей
RewriteRule ^lastnews/(/?)+$ index.php?do=lastnews [L]
RewriteRule ^lastnews/page/([0-9]+)(/?)+$ index.php?do=lastnews&cstart=$1 [L]
# вывод в виде каталога
RewriteRule ^catalog/([^/]*)/rss.xml$ engine/rss.php?catalog=$1 [L]
RewriteRule ^catalog/([^/]*)(/?)+$ index.php?catalog=$1 [L]
RewriteRule ^catalog/([^/]*)/page/([0-9]+)(/?)+$ index.php?catalog=$1&cstart=$2 [L]
# вывод непрочитанных статей
RewriteRule ^newposts(/?)+$ index.php?subaction=newposts [L]
RewriteRule ^newposts/page/([0-9]+)(/?)+$ index.php?subaction=newposts&cstart=$1 [L]
# вывод избранных статей
RewriteRule ^favorites(/?)+$ index.php?do=favorites [L]
RewriteRule ^favorites/page/([0-9]+)(/?)+$ index.php?do=favorites&cstart=$1 [L]

RewriteRule ^rules.html$ index.php?do=rules [L]
RewriteRule ^statistics.html$ index.php?do=stats [L]
RewriteRule ^addnews.html$ index.php?do=addnews [L]
RewriteRule ^rss.xml$ engine/rss.php [L]
RewriteRule ^sitemap.xml$ uploads/sitemap.xml [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^([^.]+)/page/([0-9]+)/$ index.php?do=cat&category=$1&cstart=$2 [L]
RewriteRule ^([^.]+)/$ index.php?do=cat&category=$1 [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^([^.]+)/rss.xml$ engine/rss.php?do=cat&category=$1 [L]
RewriteRule ^page,([0-9]+),([^/]+).html$ index.php?do=static&page=$2&news_page=$1 [L]
RewriteRule ^print:([^/]+).html$ engine/print.php?do=static&page=$1 [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^([^/]+).html$ index.php?do=static&page=$1 [L]

Файл .htaccess для Opencart

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^([^?]*) index.php?_route_=$1 [L,QSA]

Файл .htaccess для Webasyst

<FilesMatch ".md5$">
Deny from all
</FilesMatch>

DirectoryIndex index.php
Options -Indexes
# Comment the following line, if option Multiviews not allowed here
Options -MultiViews

AddDefaultCharset utf-8

<ifModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
# Uncomment the following line, if you are having trouble
RewriteBase /

RewriteCond %{REQUEST_URI} !.(js|css|jpg|jpeg|gif|png|svg|ttf|eot|otf|woff|woff2)$ [or]
RewriteCond %{REQUEST_URI} apple-touch-icon.png$ [or]
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(POST|PUT|COPY|MOVE|DELETE|PROPFIND|OPTIONS|MKCOL)$ [or]
RewriteCond %{HTTP:Translate} ^.+$ [or]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^(DavClnt|litmus|gvfs|davfs|wdfs|WebDAV|cadaver|Cyberduck)
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php [L,QSA]
</ifModule>

<ifModule mod_headers.c>
<FilesMatch ".(jpg|jpeg|png|gif|js|css|svg|ttf|eot|otf|woff|woff2)$">
Header set Cache-Control "max-age=3153600, public"
</FilesMatch>
</ifModule>

Якщо у вас хостинг Windows

На хостингу Windows файл .htaccess не підтримується. Його функцію виконує файл web.config. Якщо ви спостерігаєте внутрішню помилку 404 або 500 на хостингу Windows, рекомендуємо звернутися до розробників сайту або на тематичні форуми з питанням, як забрати 404, замінивши файл web.config.

Що буде, якщо не виправляти помилку 404

По-перше, є ризик втратити потенційних клієнтів. Коли користувач не отримує інформацію, яку шукав, він вирушає на інший сайт, який йому запропонував браузер. Якщо помилка зустрічається на веб-ресурсі часто, можна втратити вже наявних користувачів, оскільки вони вирішать, що використання такого сайту небезпечно.

По-друге, є ризик втратити хорошу позицію у пошуковій видачі. Сама по собі сторінка з помилкою 404 не викликає пошукової системи недовіри. Вона просто видаляється із індексації. Однак там могли бути ключові слова, які могли вплинути позитивно на пошукову видачу. Якщо на веб-сайті багато сторінок з помилкою, тоді пошукові роботи справді можуть поставитися з недовірою до всього веб-ресурсу і веб-сайт може втратити найвищий рейтинг.

Зробіть сторінку 404 корисною

Помилка 404 (сторінка не знайдена) може з’явитись у будь-який час. Важливо, щоб користувач при вході до цієї сторінки не втратив довіри до сайту. Сторінки з помилкою 404 можна створювати самостійно. Наприклад, якщо у вас сайт на WordPress, сторінку з помилкою можна легко створити за допомогою плагіну 404page .

Ось кілька порад щодо створення сторінки:

 • дизайн цієї сторінки повинен відповідати всьому ресурсу (колір, шрифт, ілюстрації),
 • помістіть посилання на головну сторінку,
 • додайте дайджести останніх публікацій на сайті,
 • помістіть контакти організації (номер телефону, адресу) та служби підтримки,
 • можна запропонувати дії для вирішення проблеми доступу до сторінки.
сторінка помилка 404

Після відвідування такої сторінки відвідувач хоч і не отримає потрібну інформацію, однак у нього залишиться позитивне враження від відвідування сайту і наступного разу він не відмовиться зайти на нього знову.

Оцініть статтю
Додати коментар