Графік функції у Excel: як побудувати?

Excel

У Microsoft Office Excel можна побудувати графік математичної функції. Розглянемо побудову графіків з прикладів. 

Приклад 1

Дана функція:

Потрібно побудувати її графік на проміжку [-5; 5] з рівним кроком 1.

Створення таблиці

Створимо таблицю, перший стовпець назвемо змінна x (комірка А1), другий – змінна y (комірка В1). Для зручності в комірку В1 запишемо саму функцію, щоб було зрозуміло, який графік будуватимемо. Введемо значення -5, -4 в комірки А2 і А3 відповідно, виділимо обидві комірки і скопіюємо вниз. Отримаємо послідовність -5 до 5 з кроком 1.

Обчислення значень функції

Потрібно обчислити значення функції у даних точках. Для цього в осередку В2 створимо формулу, що відповідає заданій функції, тільки замість x будемо вводити значення змінної х, що знаходиться в осередку зліва (-5).

Важливо : для зведення в ступінь використовується знак ^ , який можна отримати за допомогою комбінації клавіш Shift +6 на англійській клавіатурі. Обов’язково між коефіцієнтами та змінною потрібно ставити знак множення  * (Shift+8).

Введення формули завершуємо натисканням клавіші Enter . Ми отримаємо значення функції у точці x=-5. Скопіюємо отриману формулу вниз.

Ми отримали послідовність значень функції у точках на проміжку [-5; 5] з кроком 1.

Побудова графіка

Виділимо діапазон значень змінної x та функції y. Перейдемо на вкладку Вставка і в групі Діаграми виберемо Точкова (можна вибрати будь-яку точкові діаграми, але краще використовувати вид з гладкими кривими ).

Ми отримали графік цієї функції. Використовуючи вкладки Конструктор , Макет , Формат, можна змінити параметри графіка.

Приклад 2

Дані функції:

та =50 +2. Потрібно побудувати графіки цих функцій у системі координат.

Створення таблиці та обчислення значень функцій

Таблицю для першої функції ми вже збудували, додамо третій стовпець – значення функції y = 50x + 2 на тому ж проміжку [-5; 5]. Заповнюємо значення цієї функції. І тому в комірку C2 вводимо формулу, відповідну функції, лише замість x беремо значення -5, тобто. осередок А2. Копіюємо формулу вниз.

Ми отримали таблицю значень змінної х та обох функцій у цих точках.

Побудова графіків

Для побудови графіків виділяємо значення трьох стовпців, на вкладці Вставка групи Діаграми вибираємо Точкова .

Ми отримали графіки функцій у одній системі координат. Використовуючи вкладки Конструктор , Макет , Формат, можна змінити параметри графіків.

Останній приклад зручно використати, якщо потрібно знайти точки перетину функцій за допомогою графіків. Можна змінити значення змінної x, вибрати інший проміжок або взяти інший крок (менше або більше, ніж 1). При цьому стовпці В і С міняти не потрібно, діаграму також. Усі зміни відбудуться відразу після введення інших значень змінної x. Така таблиця динамічна.

Оцініть статтю
Додати коментар